آزمون شناخت اماکن تاریخی ایران -اسفند 97 (کد 1459)

20 سوال    زمان: 00:20:00