آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته مکانیک خودرو(درس های شایستگی فنی (دانش فنی پایه-دانش فنی تخصصی-سرویس و نگهداری خودروهای سواری-تعمیرات مکانیکی موتور-تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل-تعمیرات سیستم تعلیق-فرمان و ترمز خودرو-تعمیرات سیستم سوخت و جرقه-تعمیرات سیستم های برقی خودرو ))-(کد17)

51 سوال    زمان: 00:51:00