آزمون ارشد-زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارض -سنگ شناسی رسوبی- زمین شناسی نفت ایران) -کد ( 1253)