آزمون کارشناسی ارشد 99 رشته مدیریت جهانگردی (تاریخ و جغرافیا(تاریخ و فرهنگ ایران،هنر معماری ایران،باستان شناسی،نقشه خوانی،جغرافیای جهانگردی،جغرافیای جهانگردی ایران ) - (کد 1125)

20 سوال    زمان: 00:20:00