آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی(اکستنشن) شماره4 – (کد3)