آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی(اکستنشن) شماره3 – (کد9)