آزمون کلاه گیس باف با موی طبیعی(اکستنشن) شماره1 – (کد7)