آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته کامپیوتر(درس های شایستگی پایه (ریاضی 1و2و3-فیزیک-شیمی)-(کد14)

35 سوال    زمان: 00:35:00