آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته کامپیوتر(درس های شایستگی فنی (دانش فنی پایه-دانش فنی تخصصی--نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای-تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی-توسعه برنامه سازی و پایگاه داده-پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار-تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ))-(کد14)

65 سوال    زمان: 01:05:00