آزمون مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی – شهریور 98(کد 1455)